Тематика засідань методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2017-2018 н.р.


Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у 2020-2021 н.р.

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430


В і д о м о с т і

про склад методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

Яківської гімназії

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народже-ння Освіта Спеціальність за дипломом ВНЗ Рік закін- чення
1 Лесюк Галина Михайлівна
2 Бойчук Галина Іванівна
3 Будз Марія Павлівна
4 Мельник Надія Миколаївна
5 Луцик Марія Павлівна


Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

2016-2017 н.р.

Методична проблема

Використання ІКТ при викладанні предметів природничо-математичного циклу для забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів

Завдання методичного об'єднання :

1. Використання хмарних технологій, навчальних семінарів, відкритих уроків, курсів підвищення кваліфікації, круглих столів для підвищення професійної майстерності вчителів МО

2. Вдосконалення якості викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.

3. Розвиток пізнавальних інтересів, творчих та інтелектуальних здібностей, практичних навичок учнів.

4. Поглиблення знань з навчальних дисциплін, як учнів так і вчителів, самоосвіта.

6. Систематична робота над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу.

7. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.

8. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.Тематика засідань методичного об'єднання на 2016-2017 н.р.Лист МОН України від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»Протокол №3

засідання методичного об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу

Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів

від 22. 03.2016 року

Присутні: ____ осіб

Відсутні: ____ осіб

Голова: _______________________

Секретар: _____________________

Тема: Використання ІКТ в навчально-виховному процесі для зростання педмайстерності вчителя

Форма проведення: круглий стіл

Мета: визначення рівня готовності педагогів до впровадження сучасних інформаційних технологій,

Порядок денний

1. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі для зростання педагогічної майстерності вчителя.

2. Використання ІКТ на уроках біології та хімії, трудового навчання.

3. Використання ІКТ третього покоління

По першому питанню слухали керівника методичного об’єднання Мартинюк І.Я. про види сучасних ІКТ та їх використання в навчально-виховному процесі.

Ухвалили: опрацювати матеріали веб-ресурсу

http://dist.org.ua/course/view.php?id=62 (Покришень Д.А., Ракута В.М. Сучасні засоби ІКТ в освіті).

По другому питанню слухали вчителя біологій та хімії Будз М.П. та вчителя трудового навчання Лесюк Г.М. Марія Павлівна ознайомила з використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології та хімії. Галина Михайлівна презентувала результати роботи на уроках трудового навчання з використанням інтернет технологій Веб-2.

Ухвалили: матеріали, зібрані Будз М.П. в електронному варіанті розмістити на власному блозі; Лесюк Г.М. завантажити роботу в хмарні сервіси та надати їм вільний доступ.

По третьому питанню слухали Мартинюк І.Я. про роботу з інтернет технологіями третього покоління. Переглянули флеш-ролик про алгоритм роботи з онлайн тестуваннями на блогах.

Ухвалили: пройти онлайн тестування за поданим алгоритмом. Враховуючи зміст інформаційного супроводу, визначаючи дидактичні можливості, методичні особливості поєднання слова вчителя з наочно-словесним змістом програми, оптимально використовувати мультимедійні засоби у певних навчальних ситуаціях.

Голова МО: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________ Мартинюк І.Я.

Секретар: ______________ Бойчук Г.І.Тематика виступів членів методичного об'єднання на третьому засіданні.

Будз Марія Павлівна Використання ІКТ на уроках біології та хімії
Лесюк Галина Михайлівна Використання ІКТ на уроках трудового навчання
Бойчук Галина Іванівна Використання ІКТ на уроках географії
Мартинюк Ірина Ярославівна Використання ІКТ в навчально-виховному процесі для зростання педагогічної майстерності вчителяСтворено нові блоги

/Files/images/галя2.JPG

/Files/images/галя.jpg

Детальніше...Проблемні питання вчителів методичного об'єднання

Будз Марія Павлівна Розвиток логічного мислення при вивченні біології та хімії
Лесюк Галина Михайлівна Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання
Бойчук Галина Іванівна Поєднання проблемного підходу з інтерактивними технологіями на уроках географії
Мартинюк Ірина Ярославівна Використання інноваційних технологій на уроках математикиОновлено блог вчителя математики та інформатики Мартинюк І. Я.

/Files/images/ірина.JPGТематика

засідань методичного об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу

Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів

на І семестр 2015-2016 н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

І засідання

Тема. Організація навчально-виховного процесу в
2015-2016 навчальному році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обговорення, внесення пропозицій та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015-2016 н.р.

Розподіл доручень між членами методоб′єднання.

Обговорення методичних листів МОН України про викладання предметів природничо-математичного циклу у 2015-2016 н.р. Опрацювання листа МОН України від 26.06.2015 №1/9-305

Організація роботи за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (третій рік роботи):

* про організацію навчально-виховного процесу в 7-х класах;

* особливості реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в нових програмах і підручниках для учнів 7-х класів;

* оцінювання навчальних досягнень учнів 7-х класів.

Опрацювання додатку до наказу МОН України від 16.06.2015 р. №641 «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Про ведення вчителями шкільної документації.

Організація роботи педагогів з обдарованими учнями в 2015-2016 н.р.

Організація роботи педагогів з учнями, що мають поч. рівень знань.

Обговорення та затвердження календарних планів на І семестр.

Подання пропозицій щодо атестації педагогічних працівників, що є членами м/о, в 2016 році.

Керівник м/о

Члени м/о

Члени м/о

Члени м/о

Будз М.П.

Керівник м/о

Лесюк Г.М.

Члени м/о

Члени м/о

Бойчук Г.І.

ІІ засідання

Тема. Виховання творчої особистості на уроках та в позакласній роботі.

1

2

3

4

5

6

7

Тренінг для вчителів «Безпека в Інтернеті»

Практичне заняття. Підготовка до проведення шкільних та районних олімпіад.

Відвідування відкритих уроків, позакласних заходів.

Круглий стіл. Обговорення та аналіз відвіданих уроків. Система роботи вчителя з обдарованими учнями .

Експрес-огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

Складання моніторингу та порівняльної діаграми навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за І семестр 2015-2016 н.р.

Звіт про участь у предметних семінарах, олімпіадах.

Керівник м/о Члени м/о

Члени м/о

Члени м/о

Члени м/о

МартинюкІ.Я

Члени м/о

Тематика

засідань методичного об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу

Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів

на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

ІІІ засідання

Тема. Відображення актуальних потреб суспільства в навчально-виховному процесі

1

2

3

4

5

6

7

Обмін думками з проблем формування громадянської компетентності учнів на уроках. Вироблення рекомендацій.

Дискусія «Використання народних традицій та народної творчості на уроках».

Відвідування позакласних заходів та їх обговорення.

Панорама ідей. Обговорення змісту проведення предметного тижня на тему «Виховання громадянина-патріота через позакласну роботу».

Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Звіт педагогів про індивідуальну роботу з учнями, що мають

початковий рівень навчальних досягнень

Робота педагогів з підготовки учнів до ДПА

Оформлення матеріалів для консультацій по підготовці учнів 9 класу до державної підсумкової атестації у 2015-2016 навчальному році.

Керівник м/о

Члени м/о

Лесюк.Г.М

Члени м/о

Члени м/о

Будз М.П.

Члени м/о

Члени м/о

Члени м/о

ІV засідання

Тема. Використання новітніх технологій у навчальній діяльності

1

2

3

4

5

6

Семінар-практикум.

Використання новітніх технологій у навчально-пізнавальній діяльності та професійній діяльності.

* Вдосконалення навиків роботи з текстовим редактором, редактором презентацій, електронними таблицями.

* Використання педагогічних програмних продуктів на уроках.

* Хмарні технології

Створення презентацій, методичних матеріалів.

Підготовка до державної підсумкової атестації.

Підсумки роботи методичного об’єднання за 2015-2016 н. р. Виставка творчих робіт .

Домашнє завдання.

Скласти моніторинг навчальних досягнень учнів 5-9 класів з предметів природничо-математичного циклу за 2015-2016 н. р.

Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи м/о на 2016/2017 н. р.

Керівник м/о

Члени м/о

Члени м/о

Члени м/о

Члени м/о

МартинюкІ.Я

Члени м/о

**********************************************************************
/Files/images/DSCN0018.jpg

Програма тренінгу

«Цифрові технології»


Пояснювальна записка

Цифрові технології та засоби — електронна пошта, Інтернет, мобільні телефони, MP3-програвачі — стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Сьогодні роботодавці бажають мати працівників, що мають навички роботи з комп’ютерами та програмним забезпеченням. Ті, кому не вистачає таких навичок і хто не має можливості їх отримати, знаходяться в невигідному становищі.

Навчання та оцінювання, що пропонуються в межах курсу цифрових технологій Microsoft «Цифрові технології», забезпечують можливість набути таких навичок та отримати відповідний сертифікат. За програмою Цифрові технології пропонуються електронні навчальні курси та засоби оцінювання. Кожний курс включає демонстрації, анімації, ролики, що імітують інтерактивну роботу з програмами, практичні заняття та ігри.

Тренінг призначено для вчителів, як зовсім не мають або мають лише первинні навички роботи з комп’ютером. Тренінг складається з очної та заочної частин. Тривалість очної частини тренінгу становить 2 год. 30 хв. Мета очної частини тренінгу — навчання слухачів, які не володіють жодними навичками роботи за комп’ютером, роботі з електронним курсом «Цифрові технології». Слухач, що успішно пройшов очне навчання, буде здатен самостійно встановити на домашньому комп’ютері навчальне програмне забезпечення, опанувати програму курсу та скласти сертифікаційний тест (те, що він робитиме під час заочного заняття).

Під час заочного навчання слухачі самостійно працюватимуть з електронними матеріалами курсу. Вони матимуть змогу звертатися за допомогою до тренерів як з використанням онлайнових засобів, так і по телефону. Для цього створено спільноту «Цифрові технології» в онлайновій мережі «Партенрство в навчанні». У розділі обговорень спільноти слухачі тренінгів задаватимуть питання, відповідати на які зможуть всі тренери. Мета заочної частини тренінгу — успішна здача слухачами сертифікаційного тесту. Тривалість заочної частини тренінгу — до 1 місяця.

План очної частини тренінгу

1 Вступ 20 хв.
1.1 Знайомство, повідомлення мети курсу Цифрові технології. 5 хв.
1.2 Практична робота №1 «Відкриття порталу Цифрові технології». 10 хв.
1.3 Презентація вмісту порталу Цифрові технології. 5 хв.
2 Практична робота №2 «Інсталяція матеріалів курсу». 15 хв.
3 Практична робота №3 «Опрацювання першого навчального модуля». 40 хв.
Перерва 5 хв.
4 Практична робота №4 «Запуск сертифікаційного тесту». 20 хв.
5 Реєстрація учасників тренінгу. 20 хв.
6 Практична робота №5 «Використання служби підтримки». 15 хв.
7 Заключна частина 15 хв.
7.1 Повідомлення завдань і термінів їх виконання. 5 хв.
7.2 Запитання та відповіді. 10 хв.

Зміст модулів тренінгу

1. Вступ

1.1. Знайомство, повідомлення мети курсу «Цифрові технології»

Знайомство, інформування про завдання програми «Цифрові технології», мотивація слухачів. Повідомлення мети очної та заочної частини тренінгу.

1.2. Практична робота №1 «Відкриття порталу Digital Literacy»

Початок роботи слухачів за комп’ютером. Відкриття домашньої сторінки порталу шляхом виконання пошукового запиту за ключовими словами «Digital Literacy».

1.3. Презентація вмісту порталу «Digital Literacy»

Демонстрація розділів порталу та принципів роботи з навчальним програмним забезпеченням курсу.

2. Практична робота №2 «Інсталяція матеріалів курсу»

Інсталяція слухачами першого навчального модуля з компакт-диска, що додається до навчального посібника «Цифрові технології».

3. Практична робота №3 «Опрацювання першого навчального модуля»

Опрацювання слухачами всіх типів аудіо-візуальних навчальних модулів, виконання завдань та інтерактивних вправ з тем «Знайомство з комп’ютерами» та «Операційні системи комп’ютера» модуля «Основи роботи з комп’ютером».

4. Практична робота №4 «Запуск сертифікаційного тесту»

Ознайомлення слухачів з сертифікаційним тестом, виконання ними частини тесту, консультація щодо методики проходження тесту.

5. Реєстрація учасників тренінгу

Реєстрація слухачів у мережі «Партнерство в навчанні» та в спільноті «Цифрові технології» цієї мережі.

6. Практична робота №5 «Використання служби підтримки»

Публікація слухачами оголошень в розділі дискусій спільноти «Цифрові технології» мережі «Партнерство в навчанні», через який здійснюється технічна підтримка слухачів.

7. Заключна частина

Повідомлення завдань і термінів їх виконання. Запитання та відповіді.

Список джерел

http://www.microsoft.com/digitalliteracy – домашня сторінка курсу «Цифрові технології»

http://digitalliteracy.groups.live.com – онлайнова група «Тренери курсу Цифрові технології»

http://ua.partnersinlearningnetwork.com/ – мережа «Партнерство в навчанні»
Кiлькiсть переглядiв: 4103

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Наша адреса:
78064
вул. Центральна, 1а
с. Яківка
Івано-Франківський район
Івано-Франківська область
тел. 4-75-10

Дата останньої зміни 20 Вересня 2023

Фотогалерея